Gemeentewerken pas over 3 jaar naar nieuwe locatie

Nieuwkoop – De bouw van een nieuwe locatie voor de dienst gemeentewerken in Nieuwveen wordt vrijwel zeker drie jaar opgeschort. Een niet opgezegd huurcontract is de oorzaak.

De gemeente huurde de afgelopen jaren een deel van de panden van Lelieboom BV (o.a. Gebr. Leliveld). Omdat Leliveld verhuisd was naar de locatie nabij de Kattenbrug, stonden de panden op bedrijventerrein Schoterhoek I leeg. In eerste instantie werd besloten om voor de de dienst gemeentewerken op Schoterhoek te gaan huren en plannen voor eventuele nieuwbouw te ontwikkelen als Schoterhoek II in ontwikkeling zou kunnen gaan.
Dat is in de loop van de tijd ook gebeurd, maar in 2014 is opnieuw een periode van 5 jaar huur ingegaan. Dat is althans de mening van de verhuurder (Leliveld), maar de gemeente meende dat er tussentijds (na 2 jaar) ook opgezegd kon worden. De afspraken van 2014 zijn echter niet vastgelegd en gezamenlijk overleg leverde weinig op.
De gemeente had een deel van de panden voor 1,4 miljoen willen kopen (als de gemeenteraad dat zou fiatteren) maar verhuurder ging daar niet mee akkoord.
Juridisch deze zaak aanvechten vindt de gemeente te onzeker en er is besloten om de panden nog tot 2021 te huren.
Dat betekent dat de aanbesteding en bouw van een nieuwe locatie drie jaar later zal zijn.

De bouw van een nieuw afvalbrengstation op Schoterhoek II gaat wel gewoon volgens plan door.