Geologische lezing van GEA

Tegio – In het Rijks Museum van Oudheden (Leemanszaal) in Leiden is zondag 12 november een lezing over Steentijd-archeologie en verdronken landschappen van de Noordzee.

RMO Leiden

De lezing begint om 13:00 uur, (zaal open: 12:30 uur) en wordt verzorgd door Luc Amkreutz van het RMO.

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de verdronken prehistorische landschappen van de Noordzee. Een gebied dat ook wel ‘Doggerland’ wordt genoemd. Deels heeft dit te maken met nieuwe onderzoekstechnieken. Die brengen zowel de paleolithische fase als het mesolithicum, waarin het bekken van de Noordzee langzaam weer volloopt, in kaart. De aanleiding voor deze onderzoeken ligt besloten in de vondsten die van de Noordzeebodem afkomstig zijn en die wijzen op de aanwezigheid van moderne mensen en Neanderthalers. De grote hoeveelheid vondsten biedt aanleiding voor verder onderzoek.

De GEA-kring Rijnland organiseert jaarlijks de serie Leidse Winterlezingen, een serie boeiende lezingen over aarde, klimaat en mens. Ze zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. Wetenschappers vertellen over hun fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre expedities. Gedurende de nieuwbouw van museum Naturalis vinden de lezingen plaats in het Rijks Museum van Oudheden (Leemanszaal), Rapenburg 28, Leiden.

Toegang: gratis voor leden GEA of NGV, het museum heeft echter voorkeur voor museumkaart, en iedereen is welkom! Kom op tijd want er is in het museum een bijzondere expositie aan de gang, Meer informatie, zie de agenda in: http://rijnland.gea-geologie.nl