Geschoold dankzij regionale sectorplannen

Regio – Investeringen hebben de afgelopen jaren in de regio Rijn Gouwe geleid tot de scholing van ruim 3.800 medewerkers in zorg en welzijn. Werkgeversorganisatie Care2Care is de hoofdaanvrager en –uitvoerder van het sectorplan voor deze regio. De plannen zijn uitgevoerd door 20 werkgevers.

care

Aanleiding

In 2014 stonden in de zorg de nodige banen op de tocht als gevolg van de transitie/ transformatie, maar ook economie-breed stond de werkgelegenheid onder druk. Toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, kwam met een Banenplan. Op basis van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen konden activiteiten (vooral gericht op mobiliteit en scholing) worden gesubsidieerd. Voor deze regeling is destijds economiebreed 600 miljoen euro uitgetrokken.

Care2Care heeft voor zorginstellingen in de regio Rijn Gouwe een eigen Sectorplan Zorg opgesteld. Binnen dit plan hebben 20 zorginstellingen ruim 12 miljoen euro geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers, waarvan 3 miljoen euro is gesubsidieerd.

Toekomst

Na een aantal jaren van dalende werkgelegenheid neemt op dit moment de werkgelegenheid in zorg en welzijn weer toe. Door de verdergaande vergrijzing en de toenemende levensverwachting van de bevolking zal de vraag naar zorg blijven stijgen en daarmee ook de vraag naar goed opgeleid personeel.

Care2Care is samen met andere regio’s en het ministerie van VWS druk bezig geweest om een vervolg te kunnen geven aan de Sectorplannen. Deze plannen zijn inmiddels goedgekeurd en zullen op korte termijn verder worden uitgewerkt. Want een extra impuls op scholing is in deze krappe arbeidsmarkt heel hard nodig.