Geslaagden participatie-academie

Nieuwkoop – In Grand Café De Steupel is woensdag 20 december “geslaagden” bijeenkomst gehouden met leerlingen van de participatie academie.

Veel belangstelling bij de uitreiking

De participatie-academie is als onderdeel van het taalhuis in de bibliotheek opgenomen en van daaruit wordt samengewerkt met vrijwilligers, Tom in de Buurt en de Sleutelbloem en met subsidie van de gemeente Nieuwkoop.
Dit samenwerkingsverband leverde 22 kandidaten met een certificaat af.
Zeventien kandidaten hebben, verdeeld over het afgelopen jaar, ruim 20 bijeenkomsten gehad in de leergang koken. Een groot aantal heeft ook de afsluitende workshop in De Sleutelbloem voltooid. Voor alle deelnemers was er een persoonlijk certificaat.
Dat gold ook voor de vijf deelnemers van kappersleergang. Zij hebben in leerwerkcentrum De Sleutelbloem ook een serie bijeenkomsten, workshops en trainingen gehad om zich te bekwamen in het kappersvak.
Hester van Beek (directeur bibliotheek) en Evalien Muilwijk (Sleutelbloem) reikten de certificaten en bloemen uit.

Hester van Beek (li),  Evalien Muilwijk en Daisy Steenbeek

Voorafgaand was er een smakelijk bijeenkomst (lopend buffet) met heerlijkheden van diverse deelnemers en kook/taal studenten van de taalgroepen die in de bibliotheek actief zijn. Gerechten uit binnen- en vooral buitenland stonden op het menu. Joke van Boxtel, één van de vaste (bege)leiders van deze groepen, sprak inleidende en lovende woorden naar alle aanwezigen. ‘Ik zie met blijdschap dat er wezenlijke resultaten zijn geboekt, dat er discipline en coördinatie in de groep is gekomen. Er zijn eigen bijdragen in natura (bij het koken) geleverd en er was optimale inzet.’

Na de maaltijd en de uitreiking van de certificaten was de ook aanwezige Johan de Keijzer, bereid om voor de muzikale begeleiding te zorgen bij het zingen van diverse (kerst)liederen.