Gewichtige motie

Nieuwkoop – Tijdens de behandeling van de najaarsnota en de begroting bracht D66 een “gewichtige” motie in. Het koste wat moeite, maar uiteindelijk werd de motie wel aangenomen.

Annette Pieterse (D66) legde uit dat er in onze gemeente veel landbouwvoertuigen op de wegen in en om Nieuwkoop rijden en daarmee ook verkeersveiligheidsproblemen veroorzaken, Ook is er overbelasting van de wegen en trillingsoverlast voor aanwonenden.

‘Brede, zware landbouwvoertuigen met ongeveerde of slecht geveerde aanhangers, worden ingezet voor transport van bouwmaterialen en grond. Dat lijkt ons onjuist en we zouden als gemeente een voorbeeld moeten zijn.’

In de motie stelde D66 voor in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid voorwaarden op te nemen die voorkomen dat voor de uitvoering van transporten in gemeentelijke opdrachten voertuigen worden gebruikt die daarvoor niet optimaal geschikt zijn. Er moet zelfs toezicht zijn bij uitvoering van gemeentelijk opdrachten en bij overtreding moet een passende sancties opgelegd worden.

Alleen het CDA vond dat een stap te ver gaan. ‘Wij willen eerst overleg met alle betrokkenen. Zowel met de overlastgevers als de mensen die de overlast ervaren.’ De andere partijen hadden een flinke meerderheid en de gemeente gaat voortaan het goede voorbeeld geven als het om inzet van zwaar transport gaat.