Gewijzigde plannen woningbouw Nieuwveen

Nieuwkoop – Er is op woensdag 4 oktober een inloopbijeenkomst over de woningbouwprojecten De Verwondering en Teylerspark in Nieuwveen.

gemeente-nieuwkoop
In het gemeentehuis te Nieuwveen kunnen belangstellenden en belanghebbenden op 4 oktober van 19-21 uur informatie krijgen over de voorgenomen wijzigingen.
De Verwondering
Het Parkeiland is momenteel in ontwikkeling en vrijwel uitverkocht. Voor het Noordereiland (kant van de ringsloot) wil men het bestemmingsplan herzien en beter laten aansluiten op de vraag uit de markt. In het nieuwe plan liggen de meeste kavels direct aan het water.
Voor het Zuidereiland komt ook een wijziging met als belangrijkste gegeven een ruimte voor een maatschappelijke voorziening.
Teylerspark
Om in het Teylerspark (2) de bouw van 20 sociale huurwoningen met ook andere woningbouw te kunnen realiseren is daar ook een bestemmingsprocedure nodig.
Wie 5 oktober niet kan komen kijken kan vanaf die datum ook online e.e.a. inzien via www.nieuwkoop.nl