Gezondheidscheck en cursus Veilig in Balans

Nieuwkoop – afgelopen week was Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, te gast bij de 50+ club in het Parochiehuis in Nieuwkoop.

In een korte presentatie werden, door de fysiotherapeuten Mark de Vos en Marjolein van Beek, de resultaten getoond van de Gezondheidscheck zoals deze eind 2015 bij 13 ouderen waren afgenomen. Hieruit bleek dat een belangrijk deel van de groep te weinig beweegt ten opzichte van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Ook bestond er bij veel deelnemers een groter valrisico.

In de presentatie werden mogelijkheden geëtaleerd om meer in beweging te komen zoals, onder andere, in de FysioSport Ouderen groepen, de wandelgroepen voor senioren of in de Beweegtuingroepen. Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor de nieuwe cursus “Veilig in Balans”, een cursus gericht op het voorkomen van vallen, die op 10 november gaat starten.

Ook werd aangegeven dat de Gemeente Nieuwkoop ook dit jaar weer een aantal mensen in de gelegenheid wil stellen gebruik te maken van de Gezondheidscheck. Door de check krijgen de deelnemers meer inzicht de mogelijkheden die er nog zijn op beweeggebied en of er mogelijk gezondheidsrisico’s bestaan waar rekening mee gehouden dient te worden. Een grote groep van de 50+ club maakte gebruik van de mogelijkheid zich hiervoor in te schrijven.

Zowel de Gezondheidscheck als de cursus “Veilig in Balans” zijn ontwikkeld door de gezamenlijke fysiotherapiepraktijken binnen de Gemeente Nieuwkoop, verenigd in de Fit-iN groep met ondersteuning van WijdeZorg en Marjan Bos, docent valpreventie.

Opgeven voor de check of de valpreventiecursus kan bij Bakker & De Vos via info@bakkerendevos.nl Uiteraard is bellen ook mogelijk via 0172-575261 of loop even binnen in de praktijk op Vijverhof 1 in Nieuwkoop.

1501-logo-fit-in-kaartje-rgb-water-dorpjes-1