Gilde Nieuwkoop start Repaircafé

Nieuwkoop – Gilde Nieuwkoop start een Repaircafe in Kaleidoscoop op maandagmiddag 16 april om 13.30 uur.  Gilde Nieuwkoop zoekt vrijwilliger reparateurs die 1x per maand, op de derde dinsdagmiddag, van 13.30 tot 16.00 uur in Kaleidoscoop het Repaircafe vorm en inhoud willen geven.

Ben je handig en krijg je er een kick van om kapotte spullen weer gangbaar te maken neem dan contact op met een van de bestuursleden van Gilde Nieuwkoop:  jan.damen@gildenieuwkoop.nl of corrie.korbee@gildenieuwkoop.nl

Kijk voor meer informatie op:  www.repaircafe.nl

Overal in Nederland verschijnen steeds meer Repaircafes. Het is een trend. Het Repaircafe wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. We zijn te ver doorgeschoten met de wegwerpmaatschappij waardoor de afvalberg steeds groter geworden is.

Repareren past in het terugdringen van de afvalberg en in het tegengaan van de schaarste aan grondstoffen. Daarnaast is het behouden en verspreiden van reparatiekennis heel belangrijk om de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten van verschillende achtergronden en drijfveren op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen.