Glas en papier duiken onder

Nieuwkoop – De milieuparkjes op het Kennedyplein en het Ringslootpad worden vervangen door nieuwe ondergrondse containers.

De gemeenteraad had donderdag 20 april niet al te veel moeite met de vervanging van de huidige bakken voor o.a. papier en glas. De huidige ondergrondse containers zijn oud en versleten en zijn inmiddels weggehaald. Tijdelijk staan er bakken bovengronds, maar die hebben minder veel capaciteit. Voor een nieuwe en toekomstbestendige oplossing wil het college dan ook graag weer ondergrondse containers.

Met het beschikbaar stellen van 44.750 euro hadden de raadsleden dan ook geen moeite. Wel werd verantwoordelijk wethouder Guus Elkhuizen over onder andere diftar (gedifferentieerde tarieven) voor de huisvuilinzameling bevraagd. Er is nog steeds geen duidelijkheid (een plan/tarieven) over de gescheiden afval/huisvuilinzameling.