Groen licht Driekoppenland

Nieuwkoop – Nog twee weken wachten voordat de gemeenteraad officieel besluit dat Driekoppenland bebouwd mag worden, maar eigenlijk is het al zover.

driekoppenland

Er waren donderdag 31 augustus geen bezwaarmakers c.q. insprekers inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Driekoppenland. De raadsleden rolden bijna over elkaar van trots over dit burgerinitiatief, dat zo’n mooi slotakkoord krijgt.
Kennelijk zijn ze tumultueuze vergaderingen vergeten, waarin boze bewoners raadsleden en/of initiatiefnemers voor rotte vis uitmaakten. Niettemin lijkt er nu consensus te zijn, er komt een wijkje met 54 woningen in Noorden en de ontsluiting verloopt via de Gerberastraat.
Als alles goed verloopt kan na goedkeuring op 14 september, vrij snel gestart worden met het aanbrengen van een verzwarend zandpakket, dat een half jaar blijft liggen. Dat geeft veel verkeersbewegingen met vooral vrachtverkeer en de gemeente evalueert direct na dat half jaar met de omwonenden over het verloop.
Als alles goed is gegaan, wordt in een vervolgtraject gestart met het bouwrijp maken van het terrein en kunnen in de zomer van 2019 de eerste woningen klaar zijn.

Gedoe over gas
Er was alleen nog wat gedoe over gas. Het nieuwe wijkje moet woningen krijgen met “Nul op de meter”. Is dat nou met of zonder gas? vroeg raadslid Keijzers (SBN) zich af. ‘Hoe zit dat dan met de Woningstichting Nieuwkoop (WSN), die huurwoningen met een gasaansluiting wil bouwen?’
Wethouder Elkhuizen gaf aan dat er nog een goede discussie moet komen, om WSN over de streep te trekken. Een motie van de gemeenteraad zou helpen, meende hij.
De discussie of het een hamerstuk of discussiestuk werd gesmoord door de waarschijnlijke inbreng van een motie inzake het gas.

Meer nieuws uit de raad, staat dit weekend op RTVLokaal