Groen licht Teylerspark

Nieuwkoop – In de raadsvergadering van 14 december heeft de gemeenteraad een aantal lichten op “groen” gezet inzake Teylerspark Nieuwveen.

Teylerspark 20 woningen

Het bestemmingsplan Teylerspark is vastgesteld, de bijbehorende grondexploitatie (grex) GZ102 – Teylerspark is geopend en ook het voorbereidingskrediet voor Teylerspark 2 en naastliggend openbaar gebied komt beschikbaar. Bij dat laatste punt gaat het om € 200.000,- bestemd voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie Teylerspark 2.

Alleen Leen Mur (Fractie Mur) stemde bij de eerste twee voorstellen tegen.