Hamerstukken raadsvergadering

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen was donderdag 1 juni een besluitvormende raadsvergadering. Negen hamerstukken werden er in enkele minuten doorgehamerd.

veiling-hamer-614x400

Het raadsvoorstel Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst West Holland (ODWH) kreeg groen licht. Nieuwkoop neemt minder diensten af en betaalt ook minder. Niettemin betaalt men in 2018 739.303 euro.

Ook het raadsvoorstel 10e Wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH werd goedgekeurd. Het ging hier vooral om een juridisch procedurele aanpassing, die verder geen geld meer of minder kost.

De Ontwerp programmabegroting van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) 2018 kreeg goedkeuring. Er zijn wel wat kritiekpuntjes, (o.a Veilig Thuis) maar daar is dan ook geen geld voor begroot. In totaal betaalt Nieuwkoop 970.987 euro aan deze gemeenschappelijke regeling.

De Ontwerp programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Hollands Midden passeerde ook zonder problemen. In 2018 betaalt Nieuwkoop aan deze regeling 1.376.099 euro. Dat is inderdaad ruim 1.3 miljoen. Toch is men 435 euro goedkoper uit t.o.v. 2017.

De Begroting van Holland Rijnland 2018 was eveneens te behappen. Ten opzichte van 2017 betaalt Nieuwkoop ruim 7.000 euro meer, er staat 214.334 euro begroot voor deze gemeenschappelijke regeling.

De Jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018 van de SVHW (deze dienst int de gemeentelijke belastingen) werd ook goedgekeurd. De regeling kost in 2018 235.000 euro en dat bedrag zal de komende jaren oplopen naar 270.000 euro.