Heldendaad Ter Aarse beloond

Ter Aar / Zwolle – Kim Ramaker uit Ter Aar is (met 2 anderen) vandaag, woensdag 13 september beloond voor heldhaftig optreden, na een ongeval.

Medaille_Maatschappij_tot_Redding_van_Drenkelingen

Het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (RMD) heeft besloten om Linda van Gelder uit Zwolle, Kim Ramaker uit Ter Aar en Charles Rommelaar uit Hasselt te onderscheiden voor hun reddingsactie op zaterdag 1 april 2017. De redders schoten die dag de Zwolse Antoinette Vreeling zonder aarzelen te hulp toen zij met haar auto in het water belandde.

Vreeling raakte in Zwolle met haar auto te water. Zij kon daarbij ternauwernood het hoofd boven water houden. Linda van Gelder en Kim Ramaker sprongen onmiddellijk in de sloot om haar te redden. Charles Rommelaar was  actief betrokken bij de verdere hulp. Linda en Kim kregen vandaag, woensdag 13 september,  van burgemeester Henk Jan Meijer een penning en oorkonde voor hun heldhaftig optreden. Charles is daarbij niet aanwezig. Hij krijgt voor zijn inzet de onderscheiding  thuisgestuurd.

Maatschappij tot Redding Drenkelingen
De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is gevestigd in Amsterdam en heeft ten doel: “het bevorderen van alles wat kan strekken ter voorkoming van verdrinking en het ontwikkelen van het reddingswezen voor zover dit op het redden van drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft”. De Maatschappij werd in 1767 opgericht vanwege het hoge aantal verdrinkingen in de hoofdstad en streeft haar doelstellingen na door voorlichting, onderzoek en ‘bekroning’ van geslaagde reddingspogingen.