Het mag ietsje meer zijn

Nieuwkoop – Een eerste inschatting voor twee punten in het Strategisch Plan Onderwijs en Huisvesting (SPOH) bleek veel te voorzichtig. Er is ongeveer 6 ton meer nodig.

geld
B&W stelde donderdag de raad voor om in te stemmen met de bijgevoegde notitie ‘Actualisatie Financiën bij het Strategisch Plan Onderwijs en Huisvesting’.
In 2015 heeft de raad het strategisch plan onderwijs en huisvesting vastgesteld inclusief financieel kader. Het college heeft vervolgstappen gezet in de ontwikkeling voor de nieuwbouw van de Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels is men twee jaar verder en bij de ontwikkeling van het Ashram zijn belangrijke ervaringen opgedaan met duurzaam bouwen. Er zijn ontwikkelingen in de bouwmarkt en op demografisch gebied, die leiden tot een actualisatie van de financiële bijlage bij het SPOH. De kredieten voor de voorbereidings- en directiekosten van het IKC in Ter Aar moeten van 800.000 euro naar 1.059.708 euro. Die voor Zevenhoven waren op 50.000 geschat en moeten naar 404.333.

Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het bouwkrediet voor het IKC Zevenhoven, wordt alvast een bedrag van 100.000 (komt uit het bouwkrediet) beschikbaar gesteld voor de sloop van de oude schoollocatie (Zevenhof) in Zevenhoven.