Huizenbezitters wel, huurders niet

Nieuwkoop – De verlaging van de onroerend zaak belasting (OZB) leverde donderdag 26 oktober nog een aardige discussie op. Niemand is daar tegen, maar over de verdeling van de opbrengst lopende meningen uiteen.

Munt- en briefgeld

Berry Dors (NN) stelde voor om die 215.000 euro terug te geven aan alle inwoners van de gemeente. ‘Nu krijgen alleen de huizenbezitters een lagere OZB, de huurders hebben daar ook recht op.’ Dors legde uit dat ook huurders meebetalen aan de OZB, omdat het verkapt in de huur is opgenomen. Hij gaf ook dat de afvalstoffenheffing of het rioolrecht omlaag zou kunnen en dat via een vereveningsfonds naar alle inwoners terug laten vloeien.

Leen Mur (fractie Mur) zat er meteen bovenop: ‘Toen de OZB werd verhoogd heb ik u ook niet horen zeggen dat de huurders mee moesten betalen.’

Tom de Kleer (VVD) vroeg aan Dors waarom hij in zijn vorige verkiezingsprogramma had gezegd dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moest zijn en nu ineens niet meer.

Marco Oehlenschläger (D66) zei blij te zijn dat de wirwar van kortingen en vereveningsfondsen nu eindelijk weg kan en wenst absoluut niet dat “we” het weer onnodig ingewikkeld gaan maken.

Kees Egberts (CDA) en Mariska van Buren (SGP/CU) vonden het weliswaar een sympathiek idee, maar wensen er niet aan mee te werken. ‘Het geld is door huizenbezitters opgebracht en daar moet dan ook de korting naartoe. Ook gaan de woningbezitters straks (nieuw kabinet – red) meer betalen en dan gaan we ook niks met de huurders doen.’

Portefeuillehouder Buijserd zei ook niet van plan te zijn om Cyclus nog meer korting af te dwingen. ‘We hebben al een tijd een (te) lage rekening gehad en het is logisch dat tarieven stijgen.’

Het is niet waarschijnlijk dat Natuurlijk Nieuwkoop met een motie of amendement komt tijdens de begrotingsraad, omdat er geen meerderheid voor het idee van NN is.

Cadeautje van 6 euro

Dat lijkt er wel voor een amendement dat de coalitiepartijen gaan indienen op 9 november. Lisette Keijzers (SBN) en later ook Tom de Kleer (VVD) “verklapten” dat tijdens de begrotingsraad een amendement wordt ingediend om de zogeheten rekenrente bij de afvalstoffenheffing weg te laten. Die rekenrente mag de gemeente toepassen volgens de accountant, maar zou ook best weggelaten kunnen worden, menen de coalitiepartijen. Het gaat om 74.000 euro en dat levert per huishouden ongeveer 6 euro op. Ook Buijserd zei dat het wel kan en legde uit dat het niet verstandig zou zijn om dat ook bij de rioolheffing te doen. Daar gaat het om een bedrag van 300.000 euro en het zou de solvabiliteit van de gemeente minder gunstig maken.

Op 9 november wordt de discussie vervolgd in de begrotingsraad.