Huurder en verhuurder trekken samen op

Nieuwkoop – De samenwerking tussen de huurdersorganisatie en Woningstichting Nieuwkoop (WSN) is verder geïntensiveerd.

samenwerking wsn

De heer (Leen) Angenent, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat en Nieuwveen (HBV) en Annelies Barnard, directeur-bestuurder, Woningstichting Nieuwkoop (WSN) hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. (zie foto)

De nieuwe woningwet geeft huurders meer invloed op het beleid van woningcorporaties. De rol van de HBV is daardoor nog belangrijker geworden en de samenwerking met WSN is verder geïntensiveerd. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke wijze de HBV invloed heeft op het beleid van WSN. De overeenkomst zal regelmatig worden geëvalueerd.

De HBV behartigt de belangen van alle huurders van WSN en heeft in de afgelopen 25 jaar veel goede resultaten bereikt. Mede met de input van de HBV is de huurder steeds meer centraal komen te staan in de beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van WSN.

De HBV wil graag een brede vertegenwoordiging zijn en is daarom nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de HBV: Leen Angenent, telefoon 0172-572397 of per mail: leenangenent@hetnet.nl