Huurwoningen op locatie Vosseschans

Nieuwkoop – Wethouder Annette Pietersen en corporatiebestuurder Danny Visser ondertekenden het contract waarmee Woondiensten Aarwoude de schoollocatie van De Vosseschans (Ter Aar) koopt voor de bouw van zestien levensloopgeschikte sociale huurwoningen.

Onder de naam Ter Aar Vernieuwd Verbonden werden al in 2008 plannen gemaakt voor de verplaatsing van de basisscholen in Ter Aar naar het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) en de bouw van sociale huurwoningen. De filosofie achter Vernieuwd Verbonden was om in Ter Aar kansen te creëren voor jong en oud, voor onderwijs en wonen. Directeur-bestuurder Visser vertelt: “Op de oorspronkelijke bouwlocatie voor de veertien woningen liepen we tegen ruimtegebrek aan, waardoor het plan herzien moest worden. De gemeente heeft daarop de Vosseschans als alternatieve bouwlocatie aangedragen. Op die locatie kunnen we zestien levensloopgeschikte sociale huurwoningen realiseren. Het plan past daarmee nog steeds helemaal in de originele gedachte van Vernieuwd Verbonden.”

De zestien woningen worden gerealiseerd als levensloopgeschikte woningen, zoals Woondiensten Aarwoude eerder gebouwd heeft aan de Bornstraat en de Stouthandelstraat in Ter Aar. De woningen hebben een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op de begane grond waardoor ze zeer geschikt zijn voor senioren en mensen die slecht ter been zijn.

Het feit dat de gemeente Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude samen een alternatieve invulling aan het originele plan geven kenmerkt de constructieve samenwerking tussen de partijen. Wethouder Annette Pietersen: “Ik ben trots op het feit dat we samen met Woondiensten Aarwoude planologische problemen op de oude locatie hebben kunnen ombuigen in een plan dat eigenlijk alleen maar beter is geworden dan het originele plan.”

De bouw van de zestien woningen kan pas starten als de Vosseschans verhuisd is naar het IKC. De verwachting is dat de school in het schooljaar 2020-2021 start in het IKC. Daarna zal Woondiensten Aarwoude beginnen met de bouw van de woningen. De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen loopt inmiddels.