In record tempo door de raad

Nieuwkoop – De besluitvormende raadsvergadering is donderdag 9 maart 2017 in sneltreintempo afgewerkt.

college

Namens het college kwam alleen wethouder Platen donderdag aan het woord

Over de meeste agendapunten hadden de raadsleden al in een meningsvormende vergadering gesproken en daarbij was meteen al veel overeenstemming.

Het raadsvoorstel Startnotitie verruimen mogelijkheden kleinschalige bouwinitiatieven; raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening; raadsvoorstel Plan van aanpak implementatie Omgevingswet; raadsvoorstel 1e wijziging verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017; raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging RDOG en raadsvoorstel Gevolgen decembercirculaire werden met een simpele hamerslag goedgekeurd.

Alleen over het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening was discussie. En eigenlijk niet eens over het stuk zelf, maar over een hernieuwde zienswijze.

Bewoner Rijnbeek uit de Dorpsstraat had een zienswijze op het bestemmingsplan ingediend. Die zienswijze zou gehonoreerd worden, maar in tweede instantie wilde Rijnbeek het toch nog wat anders. Een ogenschijnlijk simpele verandering met waarschijnlijk weinig tot geen bezwaren van buren/omwonenden.

Namens Rijnbeek werd nog een pleidooi gedaan via het inspreekmoment, maar de meerderheid van de raad wilde hier niet in meegaan. SBN, D66 en VVD willen vasthouden aan de procedure. ‘Rijnbeek is net te laat en moet andere wegen bewandelen om het doel te bereiken.’

MPN PN en CDA wilden wel soepel met deze herziene zienswijze omgaan.

De meerderheid (ook SGP/CU) ging mee wilden echter het verzoek van Rijnbeek niet honoreren. Naast het feit dat Rijnbeek te laat was, woog ook het argument van een rechtsgang zwaar. (Als er iemand bezwaren zou hebben met de plannen van Rijnbeek zou dat alleen verder via de rechter afgehandeld kunnen worden.)

Na een kleine drie kwartier was de raadsvergadering van 9 maart alweer ten einde.