Inloop bij Tom in de buurt

De wijkpunten van Tom in de buurt in Ter Aar en Nieuwkoop zijn op verschillende momenten geopend. Inwoners van de Gemeente Nieuwkoop kunnen daar andere mensen ontmoeten, met elkaar koffie of thee drinken en eventueel activiteiten ondernemen die passend zijn. Bijvoorbeeld iets creatiefs of sociaal doen. Een wijkcoach van Tom in de buurt is aanwezig om bezoekers te helpen als er vragen zijn over levensomstandigheden. In Nieuwkoop op de Maarten Freeke Wije 2d (naast De Steupel) zijn de inloopmomenten op maandag (19.30 tot 20.00 uur), woensdag (09.30 tot 12.00 uur) en op vrijdag (13.30 tot 16.30 uur). Het wijkpunt in Ter Aar, Beukenpad 1, is op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur geopend. Voor bewoners met een culturele achtergrond (multiculti) is er op maandag van 09.30 tot 11.30 uur een aparte inloop op de Maarten Freeke Wije 2d. De wijkpunten zijn op feestdagen gesloten.