Inniger banden met Dobruska

Nieuwkoop – De banden met Dobruska (Tsjechië) worden weer wat aangehaald. Op 24 augustus is er zelfs een officiële ontvangst.

Holl-Friends-ENG

Het leek er op dat de contacten wat waren verwaterd, maar dat is onjuist. Burgemeester Buijserd licht een en ander toe:

‘Laten we voorop stellen, dat vanuit de gemeente Nieuwkoop het aanhalen van de stedenband niet is afgehouden. De werkgroep ontvangt nog ieder jaar een kleine bijdrage om de contacten te kunnen onderhouden. Kort na mijn komst in Nieuwkoop ben ik op bezoek geweest bij de gemeente Dobruška. Toen en daarna bleek mij dat de toenmalige burgemeester van Dobruška zich niet echt enthousiast inzette voor de mogelijke samenwerking. Van een officiële stedenband tussen Nieuwkoop en Dobruška is het toen niet meer gekomen. Bovendien vinden wij vanuit Nieuwkoop, dat een stedenband niet alleen een vel papier met daarop mooie woorden zou moeten zijn, maar ook in de praktijk wederzijdse voordelen zou moeten hebben als gevolg van samenwerking in concrete projecten. Dat neemt niet weg, dat gedurende de afgelopen jaren er vruchtbare uitwisselingen zijn geweest tussen inwoners en organisaties uit beide gemeenten.

Tot vorig jaar een wisseling van burgemeester in Dobruška leidde tot een uitnodiging van het gemeentebestuur om de festiviteiten rond de nationale feestdag in Tsjechië bij te wonen. Daar heb ik gevolg aan gegeven. Tijdens dat bezoek hebben wij gesproken over onze samenwerking en op welke manier we deze inhoud zouden kunnen geven. Daar zijn een tweetal projecten uit voortgekomen, die rond eind augustus gerealiseerd gaan worden. In de eerste plaats komt een groep kinderen van de “art-school” met hun leraar op bezoek bij de Aerestijn school in Langeraar. In de tweede plaats gaat er een ambtenaar van de gemeente Dobruška een drietal weken stage lopen bij onze afdeling ruimtelijke ordening. Verder komen de burgemeester en loco van Dobruška op bezoek om onder meer de jaarlijkse augustus festiviteiten in Langeraar bij te wonen.’