Investering veiligheid Aardamseweg

Ter Aar – De Aardamseweg in Ter Aar is aan onderhoud toe. Door verschillende projecten in Ter Aar is het onderhoud aan de weg een aantal keren uitgesteld. De aanpak van de Aardamseweg staat nu gepland voor 2017. De aanpak omvat echter meer dan alleen onderhoud en betreft feitelijk een volledige herinrichting. Met de herinrichting moet de verkeersveiligheid op de Aardamseweg flink verbeteren.

Een belangrijk deel van de verbeteringen komen uit het Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuid West. Dit plan is door de gelijknamige klankbordgroep samen met de gemeente opgesteld. In oktober 2014 heeft de gemeenteraad besloten een groot aantal maatregelen mee te nemen in de aanpak van de Aardamseweg. De gemeenteraad heeft toen ook besloten de Aardamseweg af te sluiten voor landbouwverkeer.

Om tot een breed gedragen inrichtingsontwerp te komen, is een uitvoerig participatieproces doorlopen. Samen met de klankbordgroep Ter Aar Zuidwest en de werkgroep verkeersveiligheid Aardamseweg heeft de gemeente reacties van inwoners verwerkt in een definitief ontwerp waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.

De totale aanpak van de Aardamseweg kost meer geld dan regulier onderhoud. Daarom besloot de gemeenteraad al om extra geld beschikbaar te stellen voor de herinrichting. Het college vraagt de gemeenteraad nu om het extra geld beschikbaar te stellen, zodat de werkzaamheden kunnen starten. Als de gemeenteraad positief besluit, beginnen we naar verwachting in maart 2017 met de herinrichting van de Aardamseweg.