Inwoners over winkelcentra laten meedenken

Nieuwkoop – Tijdens de besprekingen over de najaarsnota en de begroting kwam de ondernemers discussie Regthuysplein versus Kennedyplein weer naar voren.

plein

Arie van Wijk vroeg namens het CDA of de bevolking van de kern Nieuwkoop voldoende wordt betrokken in de discussie over deze kern. Leen Mur (fractie Mur) had eerder al schriftelijk laten weten dat er genoeg over Nieuwkoop wordt gepraat. ‘Wanneer gaat het nu ook eens over andere kernen zoals Langeraar en Nieuwveen?’

Van Wijk gaf aan dat er veel vragen leven bij de Nieuwkopers. Er zijn plannen/ideeën om te komen tot één winkelcentrum in plaats van twee. Hoe zit dat, wie wil dat?

Wethouder Platen gaf aan dat de uitkomsten van de drie projectgroepen van ondernemers hebben geresulteerd in een rapport en dat er aanbevelingen zijn. Met name tussen de groep ondernemers van het Regthuysplein en Kennedyplein zijn essentiële verschillen.

In die patstelling wil Platen een bemiddelaar neerzetten om te kijken of er een oplossing mogelijk is. Daarnaast wil Platen de lokale bevolking ook graag horen. ‘Ondernemers willen wel een en ander, maar ik ben ook benieuwd naar wat de inwoners willen. In z’n totaliteit moet er voldoende draagvlak zijn.’