Ipad niet meer in bruikleen

Nieuwkoop – Er moet geld beschikbaar gesteld worden voor de aanschaf van iPads, want ze worden niet meer in buikleen aangeschaft.

Raads- en fractieleden gebruiken vrijwel vrijwel papierloos, maar ook iPads kosten geld. Het college stelt de raad donderdag 24 mei voor om hiervoor geld beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt de 1e wijziging verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016 vast te stellen, een bedrag van € 16.500 in voorjaarsnota 2018 op te nemen voor de verhoging van de fractievergoeding in 2018 en elke 4 jaar (in het jaar dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn) een vergelijkbaar bedrag in de begroting op te nemen. S
Voorgesteld wordt dus om fracties een vergoeding te geven voor de aanschaf van mobiele apparaten, bijvoorbeeld iPad’s, om zo papierloos te blijven vergaderen. Tot nu toe werden er iPads vanuit de gemeente in bruikleen gegeven maar door de uitbesteding van de ICT is er geen ondersteuning meer vanuit de gemeente.