IVN vogel-excursie

Nieuwkoop – IVN Nieuwkoop houdt op zondag 5 februari weer de jaarlijkse vogelexcursie naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.

Het is altijd weer een verrassing wat de deelnemers daar gaan zien. Je kunt zeker dertig verschillende vogels verwachten. Zeker veel ganzen en steltlopers, plus bijzondere eenden en duikers. De zaagbekken en brilduikers vliegen je om de oren.

Excursieleider Paul van Hoek weet ook een plekje te vinden waar het zeer waarschijnlijk is dat je zeehonden van zeer nabij uit het water op ziet duiken.

Vertrek die zondagmorgen 8.30 u vanaf de Stal in Nieuwkoop. Kennedylaan 33a. Terug ca 17.00 u. Afgezien van de reiskosten is deelname gratis. Wees er snel bij want het aantal deelnemers is beperkt tot 20.

De reis verloopt met eigen auto‘s. Kosten (ca 10 euro) worden verrekend met de chauffeur.
Neem een lunchpakket mee. Warme kleding en stevig schoeisel wordt aangeraden.
In verband met het vervoer is opgave gewenst bij Paul van Hoek liefst per e-mail p.v.hoek@ziggo.nl