Je eigen huis bouwen is (te) duur

Nieuwkoop – De beleidsnotitie Kleinschalige bouwinitiatieven is donderdag 8 maart weggestemd, een motie om een beter plan te maken werd aangenomen.

Geen steun wethouder Platen

Er is al heel wat gesproken over deze beleidsnotitie. Donderdag bleek er nog geen overeenstemming te zijn. De notitie o.a. aansluiten op de opgaven uit de lokale Woonvisie en/of de prioriteiten van de regionale woonagenda. Er moet gasloos gebouwd worden.
Er mag geen onderscheid zijn tussen A-, B- of C-kern of als alternatief binnen een bestaand lint. Het maximaal aantal woningen per initiatief bedraagt tien en er moet voor het verkrijgen van een bouwrecht een tegenprestatie zijn.
En net als op 15 februari was er de 8e maart weer veel discussie over het aantal woningen dat in een kleinschalig initiatief zou moeten passen en over de tegenprestatie (initiatiefnemers moeten 100.000 euro voor een woning aan de gemeente betalen).
Fractie Mur kwam met een amendement om het verplicht gasloos bouwen weg te laten. Natuurlijk Nieuwkoop kwam met een amendement om maximaal 3 woningen (ipv 10) toe te staan in kleinschalige plannen. Het CDA vroeg dat ook, maar zette ook spelregels voor appartementen erbij. Het CDA kwam nog met een tweede amendement om de tegenprestatiegelden in een apart fonds te storten en later pas in het Woonfonds.
Geen steun
Vrijwel alle partijen hadden flink commentaar en wethouder Platen zag alle steun voor het voorstel verdwijnen. Voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Buijserd, had kunnen zeggen dat het College het voorstel zou terugtrekken en dat had wethouder Platen wellicht ook kunnen doen. Ze deden het allebei niet.
Dat leverde vervolgens een motie van SBN en CDA op. Zij hadden vooraf de koppen bij elkaar gestoken en ingeschat dat het collegevoorstel geen groen licht zou krijgen.
Leon Zoet (CDA): ‘Als we het college voorstel nou afstemmen, kunnen we de motie aannemen om het college daarmee meteen een opdracht te geven met een beter voorstel te komen.’
Natuurlijk stribbelde de VVD even tegen om de eigen wethouder te steunen, maar ze stonden hierin alleen. Alle andere amendementen werden door de andere partijen ingetrokken, het collegevoorstel werd afgestemd en vervolgens werd de motie unaniem aangenomen.
Het college mag opnieuw beginnen aan een notitie Kleinschalige Bouwinitiatieven. Dat zal dan vooral na de verkiezingen van 21 maart vorm gaan krijgen.