Jeugdproblematiek beter in beeld brengen

Nieuwkoop – Tijdens de meningsvormende vergadering drong de VVD al aan op beter inzicht in de jeugdzorg. Het resulteerde in een motie tijdens de begrotingsvergadering.

In eerste instantie ingebracht door de VVD en D66, maar later ondertekenden ook CDA en NN de motie als indiener. Bij stemming bleek dat iedereen zich in deze motie kan vinden en unaniem werd deze dan ook aangenomen.

Zicht op perspectief?
Larissa Spierenburg (VVD) wees wethouder Wolters en de college-partijen in de raad op niet nagekomen afspraken. Gecontracteerde zorgaanbieders zouden zogeheten perspectiefplannen opstellen.
Zo’n perspectiefplan is bedoeld voor jeugd die jeugdhulp krijgt en als er langdurig hulp wordt verleend (of moet worden), dient er uiterlijk bij het bereiken van 17,5 jaar zo’n plan klaar te liggen. Wethouder Wolters wilde e.e.a. niet bagatelliseren, maar deed dat eigenlijk wel. ‘Het gaat om een paar jongeren. Kortdurende hulp (1 jaar) is er voor ca 400 jongeren, wat langere hulp is er voor twintig tot dertig jongeren en voor een handjevol (5) is een intensiever en langdurig traject nodig.’
Koren op de molen van Annette Pietersen (D66) en Larissa Spierenburg (VVD). ‘Juist dat gegeven is niet duidelijk. Het perspectiefplan is ook van belang voor het al dan niet aantoonbaar maken (of juist uitsluiten) van een relatie met het niet altijd aansluiten van zorg 18- op 18+. We moeten voorkomen dat jongeren tussen wal en schip terecht komen.’
Er is zelfs een werkgroep gestart om de knelpunten in beeld te brengen en op te lossen, maar er is een totaal beeld nodig voor een adequate aanpak.
Middels de motie wordt het college verzocht om zo spoedig mogelijk te (laten) bewerkstelligen, dat de zorgaanbieders de voorwaarde nakomen om voor jongeren (van 17,5 jaar) een perspectiefplan gereed te hebben. Ook over wat dan de bijbehorende maatregelen zijn, wil de raad, uiterlijk bij de behandeling van de voorjaarsnota 2019, ge-informeerd worden.