Kennismaken met Stichting Univé Regio+ Ledenfonds

Regio – Univé Regio+ is een regionale zelfstandige coöperatie met leden in plaats van aandeelhouders. Het zijn de leden – vertegenwoordigd door de Ledenraad – die in 2015 de Stichting Univé Regio+ Ledenfonds hebben opgericht.

unive1

Het Ledenfonds doet donaties aan lokale maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het voorkomen van ongelukken, het verbeteren van zorg en gezondheid en het beperken van leed (na een ongeluk). Robert de Ruiter, lid RvB bij Univé Regio+: ‘Als coöperatie willen wij graag dichtbij onze leden staan en met het Ledenfonds kunnen we dat heel concreet maken door lokale, maatschappelijke projecten te ondersteunen met een financiële donatie.’

Donaties in de afgelopen jaren

De afgelopen jaren ondersteunde het Ledenfonds een mix aan initiatieven zoals het aanschaffen van een AED apparaat voor buurtbewoners, BHV vestjes voor een speeltuinvereniging en de realisatie van een gezond (en groen) schoolplein.

Veilig en gezond

Iedereen met een lokaal, maatschappelijk initiatief is welkom om een aanvraag in te dienen. Er is wel een aantal spelregels aan verbonden. Robert de Ruiter: ‘Aanvragen moeten te maken hebben met preventie en het realiseren van een veiligere en gezondere samenleving. Ook dient het initiatief in ons werkgebied (groot gedeelte van Noord-Holland, regio Mijdrecht/Nieuwkoop, stad Zwolle) plaats te vinden. Op deze wijze borgen we dat het Ledenfonds die initiatieven steunt die de Ledenraad van de Coöperatie Univé Regio+ bij de oprichting van het Ledenfonds voor ogen had.’

Ieder kwartaal worden de ingediende aanvragen voorgelegd aan het Stichtingsbestuur. Zij beoordeelt uiteindelijk welke projecten een donatie uit het Ledenfonds ontvangen.

Meer informatie over het Ledenfonds, de spelregels en het aanvraagformulier zijn te vinden op: www.univeledenfonds.nl.