Knotten met IVN op Hogedijk

Nieuwkoop – Het IVN begint de eerste zaterdag (6 januari)  van het nieuwe jaar bij Wahle op de Hogedijk 6 in Zevenhoven nabij De Groene Jonker.

De knotwilgen langs het pad gaat men knotten en in het geriefhoutbos de slootkanten vrijzagen en enkele open plekken maken. Vanwege de twee veenputten is dit een bijzonder geriefhoutbos.

Nadat in 1940 de Noordse Buurt was drooggemaakt waren er zoals in veel andere droogmakerijen een aantal plekken waar een laag restveen achtergebleven was. Als de grond niet snel genoeg in cultuur gebracht werd “verturfde” die en was het bar lastig om met de machines, die men toen had, de grond weer geschikt voor akker of weidegrond te maken.

Door gebrek aan brandstof zijn in de tweede wereldoorlog heel wat bomen geveld maar ook heel wat turf gebaggerd en gestoken. Zo zijn in de net drooggevallen Noordse Buurt door turfwinning de twee veenputten ontstaan. Tot het grondwater werd de turf als hoogveenturf gestoken en onder water zal de baggerbeugel er aan te pas gekomen zijn. Vermoedelijk is vanwege de veenputten het bosje op die plek aangelegd. Alhoewel er is heel veel grondverzet bij de ontginning geweest. Op hoogtijdagen werkten er bijna 400 mensen! Een paar putjes dempen was toen vast geen probleem geweest.