Kom kaarten

Onder het motto ” Komt allen te samen ” zal op zaterdag 17 dec. in de “Vijverhoek”, Achterweg 36, een Kerstviering worden gehouden met medewerking van: Dhr. van Bladeren, als organist, en mevr. Angenent.Bij binnenkomst word u een kopje koffie aangeboden waarna wij om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, Kerstliederenzullen zingen, er een kerstevangelie en een Kerstverhaal zullen worden voorgelezen.
We sluiten deze Kerstviering af met het lied “Ere zij God” door allen mee gezongen onder begeleiding van onze organist Dhr. van Bladeren.
Voor inlichtingen: Cobie Faber, tel. 573362 – Piet Vroonhof, tel. 572391.