Laatste loodjes

Nieuwkoop – De provincie heeft het voornemen om in 2019 samen met de Omgevingsdienst West-Holland de openbare ruimte te gaan onderzoeken. Specifiek richt men zich daarbij op speelplaatsen, zo staat op de gemeentelijke website te lezen.

Deze plekken worden onderzocht en wanneer nodig worden er maatregelen genomen. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar op sommige plekken is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Opname van lood kan een risico zijn voor de gezondheid. Mogelijke maatregelen zijn om een schone bovenlaag aan te brengen, (kunst)gras aan te leggen en zandbakken te vullen met schoon zand. Begin januari volgt meer informatie over de speelplaatsen die onderzocht worden.

Meer informatie

Wie nu al meer informatie wenst kan als volgt terecht:

  • Vragen over lood en gezondheid: GGD team Milieu, hygiëne en gezondheid: mhg@ggdhm.nl of telefoon 088-308 3381
  • Vragen over lood in de bodem: Omgevingsdienst West-Holland: info@odwh.nl, of bel 071-4083100 en vraag naar een medewerker bodem
  • vragen over loden drinkwaterleidingen: Oasen
  • Kijk voor de rapportage van het RIVM op www.rivm.nl en gebruik de zoekterm ‘lood’