Lastige planten

Nieuwkoop – Sommige planten, zoals de reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop zorgen voor overlast.


Mocht u één van deze planten tegen komen langs fiets- en voetpaden, geef het dan aan de gemeente door via www.verbeterdebuurt.nl of via 14 0172. Medewerkers van de gemeente maaien de reuzenberenklauw dan of ze knippen de bloemen eruit. Ook kan het blad worden afgemaaid of afgebrand om verdere verspreiding te voorkomen.

Voor de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte geldt dat de medewerkers deze maaien en branden om vermeerdering te voorkomen.

Mocht er een reuzenberenklauw op uw grond staan draag dan beschermende kleding en handschoenen bij het weghalen van de planten. Het sap van de reuzenberenklauw kan brandwonden veroorzaken. Gebruik de grijze container van het restafval om afval van deze planten in te doen. Gebruik hiervoor dus niet de groene container! Restafval wordt verbrand, zo voorkomt u verdere verspreiding.
Meer informatie vindt u op www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten