Leaselampen te koop

Nieuwkoop – Nee geen leeslampen, maar straatverlichting wordt aangekocht. De gemeenteraad besteedt er ruim 38 mille aan.

straatverlichting

Het college van B&W stelt de raad voor het (lease) areaal openbare verlichting van CityTec in eigendom over te nemen per 1 maart 2017. Voor ruim 200 euro per paal neemt de gemeente 186 lichtpunten over en de benodigde € 37.800 wordt onttrokken aan de Algemene Reserve.

De gemeente heeft voor de openbare verlichting circa 5.800 lichtpunten in eigendom en de 186 lease – lampen komen daar nu bij. Door een overname wordt beheer en onderhoud van het verlichtingsareaal beter. De éénmalige aankoop verdient zich binnen 8 jaar terug.

Jim Kwakkenbos van de VVD vroeg of er nog sprake was van achterstallig onderhoud en wie daar eventueel voor opdraait. Betrokken ambtenaar zei dat het geen problemen zou opleveren en dat het verrekend was is de prijs.