Ledenvergadering GV De Zevensprong

Zevenhoven – Gymnastiekvereniging De Zevensprong houdt dinsdag 28 maart haar Algemene Ledenvergadering.

Dat gebeurt in de kantine van sporthal De Vlijt aan de Sportlaan, voorafgaand aan het KeepFit trainingsuur. Niet alleen de volwassen leden zijn welkom, juist ook ouders van jeugdleden worden van harte uitgenodigd.

Om 19.30 uur begint de vergadering en op de agenda staan naast de reguliere punten zoals verslagen ook bestuursmutaties. Voorzitter Peter Vos is aftredend en herkiesbaar. Ingmar Rijneker is kandidaat om een bestuursfunctie te aanvaarden.