Ledenvergadering GV De Zevensprong

Zevenhoven – Gymnastiekvereniging De Zevensprong houdt dinsdag 17 april haar Algemene Ledenvergadering.

Dat gebeurt in de kantine van sporthal De Vlijt aan de Sportlaan, voorafgaand aan het KeepFit trainingsuur. Niet alleen de volwassen leden zijn welkom, juist ook ouders van jeugdleden worden van harte uitgenodigd.
Om 19.30 uur begint de vergadering en op de agenda staan naast de reguliere punten zoals verslagen ook bestuursmutaties. Penningmeester Sjanie Rademaker is aftredend en herkiesbaar. Bestuurslid Martin Kuijf is aftredend, maar stelt zich niet meer verkiesbaar. Er is dus ruimte voor nieuwe (kandidaat)bestuursleden.
Voorts heeft het bestuur een voorstel om de contributie wat te verhogen, omdat de balans wat meer in evenwicht te brengen.