Ledenvergadering Nicolaas Boys

Nieuwveen – De Algemene Ledenvergadering seizoen 2016/2017 is, door omstandigheden, verplaatst van dinsdag 12 december naar dinsdag 9 januari om 19.30 uur in de kantine van Nicolaas Boys.

 

Op de agenda staan de gebruikelijke punten zoals notulen van de ALV van 13 december 2016; het Jaarverslag seizoen 2016/2017 per commissie; Financieel jaarverslag 2016/2017 en het Verslag door de kascommissie.

Bestuursmutaties

Volgens het roulatieschema treden de penningmeester en vice-voorzitter af. De penningmeester stelt zich niet herkiesbaar. Inge van Ketel stelt zich verkiesbaar voor de vacante functie van penningmeester, Ook is Nicolaas Boys nog steeds op zoek naar een vice-voorzitter.

Verder staat er ook nog een contributieverhoging op de agenda en praat men de leden bij over de renovaties en kantinecommissie.