Ledenvergadering VON 28 november

Nieuwkoop – De kracht van een collectiviteit is het thema van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) op 28 november.

vonieuwkoop

De ALV wordt dit jaar gehouden op de accommodatie van Landwinkel Nieuwenhuizen/New House Logies aan de Nieuwveenseweg 102 te Zevenhoven. De bijeenkomst begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Het bestuur heeft twee ervaren sprekers uitgenodigd, die spreken over de kracht van een collectiviteit. Samenwerken voor bijvoorbeeld een centrum of een bedrijfsterrein. Wat bereik je met samenwerken? Hoe kunnen we met elkaar de kwaliteit van voorzieningen voor het ondernemen versterken?

Aansluitend vindt de algemene leden vergadering plaats.

Op de agenda staat een aantal punten, onder andere Presentaties: a.  Bedrijfsterreinen en b. Centrum ontwikkelingen. Natuurlijk ook een terugblik, het Beleidsplan 2018, de begroting en een update over fondsvorming.

Bestuurlijke mutatie

Penningmeester Jan Oor is tussentijds gestopt en het bestuur draagt Peter Mulder. Mulder is bedrijfseconoom en bedrijfsadviseur, eigenaar van MKB Profs administratie en advies te Waddinxveen en daarnaast nog andere bedrijfsactiviteiten. Mulder is lid met 4Mation van VON, woont in Nieuwkoop, was betrokken bij de CCN (kascontrole) en was voorzitter van schaatsvereniging NiNo.