Leerlingenvervoer tijdig aanvragen

Nieuwkoop – Iedereen die tijdens het schooljaar 2017/2018 gebruik wil maken van leerlingenvervoer, kan vóór 15 juni 2017 het aanvraagformulier invullen.

Leerlingenvervoer

Op de gemeentelijke website worden belanghebbenden geattendeerd.

Leerlingenvervoer dient men elke jaar opnieuw aan te vragen. U kunt het formulier online invullen via www.nieuwkoop.nl/leerlingenvervoer. Bij aanvragen die na 15 juni 2017 binnenkomen, is er geen garantie dat de leerling direct aan het begin van het schooljaar met het leerlingenvervoer mee kan.

Op de pagina www.nieuwkoop.nl/leerlingenvervoer leest u welke bijlagen en verklaringen er voor uw aanvraag nodig zijn. Toelaatbaarheidsverklaringen kunt u bij de school aanvragen.

De gemeente wijst er op dat aanvragen volledig en juist ingevuld moeten zijn en vergezeld van de juiste bijlagen. Alleen dan kan een aanvraag binnen 8 weken worden afgehandeld.

Voor meer vragen kunt u terecht bij het team Wmo via leerlingenvervoer@nieuwkoop.nl of telefoonnummer 14 0172.