Lezing landschapsgeschiedenis

Nieuwkoop – Het Historisch Genootschap Nieuwkoop (HGN) heeft Jacques de Raad bereid gevonden om op 21 november een lezing te houden over het Nieuwkoopse landschap, vanaf de laatste ijstijd tot heden.

riet lezing

Het oogsten van riet is al heel lang een vertrouwd beeld in Nieuwkoop

In de theaterzaal van Kaleidoskoop kunnen belangstellenden op dinsdag 21 november terecht. Leden van het HGN hebben gratis entree, niet leden betalen 5 euro. De bijeenkomst duurt, inclusief pauze, ruim anderhalf uur.

Kenner

Jacques de Raad is vrijwilliger bij Natuurmonumenten en een groot liefhebber en kenner van moerasgebieden. Hij is de auteur van het boek Veen-Land-Water-Land. Tevens samensteller van het boek ‘Op en top een topmoeras’, een boek over het waardevolle natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen, waarin wordt belicht de grote natuurlijke rijkdom en de ontstaansgeschiedenis van het landschap onder invloed van de mens.

Lezing

Waar nu Nieuwkoop ligt, strekte zich 1000 jaar geleden een ontoegankelijk hoogveengebied uit. Vóór die tijd bepaalden natuurlijke elementen het landschap, nadien gaf de mens er vorm aan. De lezing van Jacques de Raad gaat uitgebreid in op de landschapsgeschiedenis van het gebied rond Nieuwkoop sinds de laatste ijstijd. Niet alleen omdat die zeer uitzonderlijk is. Maar ook omdat die geschiedenis in hoge mate bepalend is geweest voor het gebruik dat de mens van het gebied kon maken, sinds het zo’n 1000 jaar geleden bewoond raakte.