Maak Nieuwkoop oranje

Nieuwkoop doet mee aan Code Oranje. Wie dat wil mag er over meepraten.

gemeente-nieuwkoop

Onder deze naam heeft vorig jaar een groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers een initiatief gelanceerd voor verandering van de politieke democratie, waaronder ook burgemeester Frans Buijserd.

De naam Code Oranje wijst op de urgentie om de huidige democratie te vernieuwen. Actieve burgers hebben de behoefte om meer invloed uit te kunnen oefenen op gemeentelijk beleid. Het gaat tenslotte om hun leefomgeving.

Om dat verder te bereiken, werkt de groep aan een nationale veranderagenda. Deze agenda bestaat onder meer uit een landelijk burgerakkoord, een oproep tot experimenteerwetgeving aan het kabinet en een innovatieve voorhoede van gemeenten.

Kom ook aan tafel

Nieuwkoop doet mee als voorhoede gemeente en wil de komende periode gaan experimenteren met nieuwe vormen. Ondertussen is men gestart met de tafel van tien. Aan deze tafel zitten inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Met elkaar zijn ze op zoek naar nieuwe vormen van democratie. Denk daarbij aan wijkbegrotingen, burgerjury’s, burgerraadsleden en gemeenteconventies. Om de tafel uit te breiden is men op zoek naar enkele inwoners die de komende periode mee willen denken over nieuwe vormen, waarbij inwoners meer invloed en zeggenschap hebben en zij hun kennis en kunde beter in kunnen zetten voor de samenleving. Twee inwoners die al aan tafel zitten, zijn Anneke Zantboer en Theo Agterof. Anneke: “Door in deze werkgroep mee te doen kan ik mijn ‘mopperen’ op de besluitvorming omzetten in ‘opperen’ hoe nog betere besluiten kunnen worden genomen”. Theo: “Ik zat vorig jaar met kromme tenen (van ergernis) tijdens een raadsvergadering. Kan dat niet anders, vroeg ik me af. In deze werkgroep kan ik mijn ideeën delen over hoe het in mijn ogen echt anders kan”.

Wilt u ook meedoen of meer informatie? Neem dan contact op met Edzard van Holthe (griffier) of Ellen Bakker (teamleider communicatie) via info@nieuwkoop.nl of via 14 0172.