Meedoen met Participatie Academie

Nieuwkoop –   Mensen leren dat ze een nuttig functionerend onderdeel zijn van de samenleving. Eén van de hoofddoelen van de Participatie Academie. Joke van Boxtel kan het uitleggen.

joke
Ze is de 65 al een tijdje gepasseerd, maar de passie is er nog steeds. De passie om nieuwe Nederlanders wat te leren, ze betrokken te krijgen en ze hun gevoel van eigenwaarde leren kennen. De Nieuwkoopse Joke van Boxtel is nog op veel fronten actief. Velen kennen haar van de politiek (MPN PN), maar Joke is ook van Vrouwen van Nu, van de viering van Vrouwendag en bijvoorbeeld de taalcursussen.
Nieuwe doelen
Na de gezamenlijke inspanningen voor Vrouwendag (8 maart) hebben de samenwerkende organisaties besloten om nieuwe doelen te stellen. Natuurlijk is dat de viering van Vrouwendag 2018, maar eerst de Participatie Academie.
Al eerder is een pilot gehouden en de resultaten waren bemoedigend, er werden zes certificaten uitgereikt. De Bibliotheek Rijn en Venen heeft met Tom in de Buurt een samenwerkingsovereenkomst gesloten, De sleutelbloem is een actieve samenwerkingspartner, de Metaalvakschool evenals de taalgroepen in de bibliotheken en Participe/vluchtelingenwerk. Ze willen daarom gezamenlijk starten met activiteiten via de Participatie Academie. Joke van Boxtel is daarbij een soort “spin in het web”. Ze vindt het prettig om middels die “helicopter-view”alles te kunnen overzien.

Participatie Academie
Bij de Participatie Academie gaat er om dat mensen met een hulpvraag geholpen worden of zichzelf kunnen helpen. Dan gaat het vooral om taal. ‘Alleen het leren spreken, is niet voldoende,’legt Joke uit. ‘Het gaat er om dat mensen het in hun hoofd krijgen en dat ze actief de (Nederlandse) taal gaan gebruiken. Daarmee verwerven zij zich ook makkelijker een plek in de maatschappij. Als je de taal beheerst, kun je elkaar wat uitleggen.’
Ze vervolgt: ‘Het moet wel in de hoofden van de deelnemers zitten,’ meent Joke. ‘Ze moeten de ambitie hebben om dingen te willen leren of om mee te willen doen.’
Dankzij de gezamenlijke inspanningen en subsidie (burgerinitiatieven) ligt er wel een plan.
Bij zorgboerderij De Sleutelbloem (Noordse Buurt) is inmiddels een kappersschool als pilot gestart.  Dat loopt goed en de cursisten mogen een dagdeel in de week oefenen in een echte kapperssalon. Cursisten van buiten De Sleutelbloem kunnen zich aansluiten. Via de Metaal Vakschool kan er een basiscursus metaal bewerken gevolgd worden. In samenwerking met TOM komen er kookgroepen en mede dankzij Johan de Keizer (dirigent) en TOM komen er ook zanggroepen.

Pannenkoeken bakken in De Sleutelbloem

Combinatie
De cursussen/trainingen staan niet op zich, juist in combinatie met de taalcursussen via de bibliotheek verwacht de organisatie mooie resultaten. Bij de zanggroep kan misschien wel een dansgroep ontstaan en vanuit de kookscholing kan weer een evenement groeien. Er zijn plannen (nog maar schetsen) om in juni al een eet/zang/dans evenement te houden.
Vanuit de taalgroep komt nu al de vraag om vervolg met studie of andere scholing en dat zijn vaak individuele vragen, die soms gehonoreerd kunnen worden.
‘Onze cursisten zijn door omstandigheden in hun persoonlijke leven nog niet in staat om zelfstandig stappen te ondernemen in de samenleving. De kans is groot dat ze afhaken en afspraken niet kunnen nakomen. Ik wijs iedereen er echter op dat ze “chauffeur van hun eigen bus” zijn,’ aldus Joke.

Helpers
Vrijwillige docenten met ondersteuning door professionals.
Het team vrijwillige docenten die als studiebegeleiders werken bij de Participatieacademie verdienen alle lof. Zij hebben brede maatschappelijke ervaringen en zeker een grote betrokkenheid. De taalcursussen biedt de mogelijkheid de cursisten te ondersteunen bij de lesstof. De vrijwillige docenten kunnen professionele ondersteuning krijgen vanuit de bibliotheek (lesmateriaal, trainingen) en ook Tom in de Buurt, De sleutelbloem, De Metaalvakschool en vanuit de koren van Johan de Keizer worden professionals ingezet.

Welkom
Joke is zelf met diverse vrijwilligers actief, maar er zijn altijd nieuwe vrijwilligers welkom. Dat kan op allerlei gebied (koken, lezen, techniek, …. bedenk het maar.
Via de Participatie Academie hoopt men mensen te verbinden. Nieuwe Nederlanders wil men niet pamperen, maar leren dat iedereen er toe doet. Dat geldt voor zowel de cursisten als voor de vrijwilligers.

Informatie
Meer informatie via Joke van Boxtel, e-mail: jokevanboxtel@ziggo.nl of 06 23681093. Informeren bij bibliotheek Rijn en Venen (Nieuwkoop en Ter Aar) kan natuurlijk ook. Loop eens vrijblijvend binnen op woensdagochtend, of woensdagavond in de Kaleidoskoop en donderagavond in de bibliotheek van Ter Aar.