Meepraten over Buytewech Noord

Nieuwkoop – Aan de noordrand van de kern Nieuwkoop, voorbij park Buytewech, start de gemeente Nieuwkoop de ontwikkeling van het woningbouwproject Buytewech-Noord. Omdat er nog steeds veel vraag is naar nieuwe woningen, start de gemeente dit project waarin ruimte is voor ongeveer 290 woningen. Op woensdag 10 januari is er van 19.30 – 21.30 uur een inloop/meepraat bijeenkomst bij Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59 in Nieuwkoop.

Het is dan vooral de bedoeling dat de gemeente samen met inwoners en andere belangstellenden aan de slag gaat om de uitgangspunten en kansen voor deze nieuwe wijk op papier te zetten.

Binnen het project is ruimte voor meerdere doelgroepen. Tijdens het proces wordt gekeken wie die doelgroepen precies zijn. Welk type woningen passen bij die doelgroepen en hoe wil de doelgroep duurzaamheid inpassen in de woning maar ook de directe woonomgeving?

Zo streeft men ernaar om Buytewech-Noord als een een gevarieerde en prettige woonwijk neer te zetten, met voor iedere doelgroep een passende woning. Meedenken kan bijvoorbeeld over welk soort woningen er komen, de invulling van de openbare ruimte, zoals de wegen, bomen en planten in de wijk en of er bijvoorbeeld nog voorzieningen zoals winkels nodig zijn. Ook kunnen mensen meedenken over duurzaamheid, zodat de woonwijk energieneutraal en klimaatbestendig wordt gebouwd en zo bijdraagt aan een beter milieu.

Een gevarieerde en duurzame woonwijk

Naast input vanuit omwonenden en belangstellenden, heeft ook de gemeenteraad een aantal voorwaarden voor Buytewech-Noord opgesteld:

  • Duurzaamheid komt terug in de woonwijk, denk daarbij aan energieneutraal en klimaatbestendig bouwen en wonen. Ook een duurzame omgeving en duurzaam samenleven zijn daar onderdeel van.
  • Er is ruimte voor verschillende woningtypen met verschillende prijsklassen (inclusief huurwoningen)
  • Een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van de wijk is van belang.

Vragen en ideeën

Heeft u vragen over het project? Of heeft u ideeën over de ontwikkeling van het gebied? Dan kunt u de organisatie altijd benaderen. Dit kan tijdens de bijeenkomst op 10 januari. Heeft u al eerder vragen of kunt u niet bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn? Dan kunt uw vragen mailen naar jesper.ginghuis@inbo.com Bellen kan ook naar Jesper Gringhuis van Inbo, via telefoonnummer    06 53 860 464.