Meepraten over de weg

Nieuwkoop – Het college stelde donderdag in de meningsvormende raad bij de behandeling van het Beheer- en Beleidsplan Wegen een vijftal punten voor.

weg

Over de plannen/voorstellen waren wel wat (technische) vragen en SBN bracht bij monde van Lisette Keijzers een discussiepunt in. Er zijn 9 beheerplannen, kan dat niet tot 1 integraal stuk worden samengevoegd? En kan tegelijk ook participatie met dorpsraden worden ingezet?

Marco Oehlenschläger (D66) vindt dat wel een plan, maar ziet er wel een flink tijdpad bij. Jan

Tersteeg (NN) sprak over een uitdagende klus, maar wel goed als je bewoners erbij betrekt. VVD’er Quinten van Dobben vond het een lastige inschatting, maar participatie was wel oké.

Wethouder Guus Elkhuizen zou het wel getrapt willen gaan oppakken. Negen plannen in één keer oppakken is wat veel.

Pien Schrama (NN) stipte de Langeraarseweg nog even aan. ‘U zou dat als apart stuk bij dit plan brengen. Nu komt het later.’

Elkhuizen zei dat het inderdaad als apart stuk nog komt. Hij had geen weet van een gelijktijdige behandeling.

Groen licht dus voor voor: (1) Vaststelling Beheer- en beleidsplan wegen 2017-2021; (2) Het budget voor regulier- en klein onderhoud handhaven op € 320.062; (3a) De jaarlijkse storting in de voorziening Wegen handhaven op € 1.220.000,-; (3b) En daarnaast een bedrag beschikbaar te stellen van € 1.420.000,- voor een incidentele storting in de voorziening Onderhoud wegen; (4a) De jaarlijkse storting in de reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut handhaven op € 587.900,-; (4b) En daarnaast de extra bijdrage van de Aardamseweg á € 450.000,- onttrekken aan de voorziening Onderhoud wegen en te storten in de reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut; (4c) En daarnaast de voorziening Jonge Zevenhovenseweg opheffen en het bedrag storten in de reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut; (5) Een bedrag beschikbaar stellen van € 25.000,- voor het actualiseren van de wegenlegger;

Op 16 november gaat het niet als hamerstuk op de agenda, want er komt zeer waarschijnlijk een amendement van SBN om meerdere plannen te vormen tot één integraal stuk en ook dorpsraden te betrekken bij de totstandkoming daarvan.