Meewerken op stembureau

Nieuwkoop – De gemeenteraadsverkiezingen en het Raadgevend Referendum zijn op 21 maart 2018. Voor deze verkiezingen is de gemeente op zoek naar mensen die het leuk vinden om plaats te nemen op een stembureau in de gemeente Nieuwkoop en/of na afloop willen helpen met het tellen van de stemmen.

Vergoeding
Voor de werkzaamheden op een stembureau ontvangen de mensen op het stembureau een vergoeding, die kan oplopen tot 180 euro voor een hele dag. Voor een halve dag is dat 90 euro en wie alleen wil helpen bij het tellen krijgt een tegoedbon van 30 euro.
Online training
Voor het werk op een stembureau is het van belang om op de hoogte te zijn van de (wettelijke) regels die van toepassing zijn. Daarom moeten de (plaatsvervangende) voorzitters en stembureauleden een online training volgen die wordt afgesloten met toets vragen. Alleen degenen die deze training hebben gevolgd kunnen worden ingedeeld op een stembureau.
Informatieavond
De informatieavond voor stembureauleden over de praktische zaken in en rondom het stembureau zal plaatsvinden op dinsdagavond 13 maart 2018 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Nieuwveen.
Indeling
Wanneer u zich opgeeft, kan de gemeente niet garanderen dat u ook daadwerkelijk wordt ingedeeld. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U kunt geen voorkeur aangeven voor een stembureau. De gemeente streeft er naar om u voor 19 januari 2018 te laten weten of u bent ingedeeld.
Mensen die op de kandidatenlijst staan van een politieke partij in de gemeente Nieuwkoop die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, mogen niet ingedeeld worden op een stembureau. Dat geldt ook voor mensen die werkzaam zijn in de media.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team verkiezingen via telefoonnummer 14 0172 of per mail via verkiezingen@nieuwkoop.nl.