Mogelijke wijziging indeling

Verlenging HVV 1 – Voorschoten’97 1 moet over

mogelijkewijzigingindeling

De verlenging van de beslissingswedstrijd HVV 1 – Voorschoten’97 1 van 19 mei jl. moet binnen zeven dagen opnieuw worden gespeeld. De wedstrijd moet met elf tegen elf spelers worden hervat bij een stand van 0-0 in de 2eminuut van de verlenging en een strafschop voor Voorschoten’97. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten. Afhankelijk van de uitkomst van het duel tussen HVV en Voorschoten’97 zal de KNVB zich nader dienen te beraden over de competitie-indeling 2016/2017.

Op 1 juli heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het geschil tussen HVV en de KNVB met betrekking tot de beslissingswedstijd HVV 1 – Voorschoten’97 1. De rechter oordeelt dat de KNVB onzorgvuldig heeft gehandeld door zonder nader onderzoek en zonder haar oordeel op dit punt nader te motiveren een protest van HVV tegen een administratieve fout van de scheidsrechter af te wijzen, hoewel er op dat moment (gerede) twijfel bestond over de juistheid van de verklaring van de scheidsrechter. De arbiter gaf door een persoonsverwisseling HVV-speler Kevin van den Broek ten onrechte een rode kaart.

Hoewel het uitgangspunt van de KNVB dat de beslissingen van de scheidsrechter bindend zijn, begrijpelijk is, ontslaat haar dat volgens de rechter niet van haar verplichting te onderzoeken of er sprake is van omstandigheden die een uitzondering op die regel rechtvaardigen. Daarvoor bestond in dit geval voldoende reden. De rechter oordeelt dat vaststaat dat HVV in haar sportieve belangen is getroffen door de administratieve fout van de scheidsrechter.

Hoewel de KNVB op 14 juni alsnog heeft verklaard dat het protest van HVV terecht is, heeft dit niet geleid tot honorering van haar verzoek de wedstrijd tegen Voorschoten’97 over te spelen, omdat volgens de KNVB  het belang van HVV minder groot was dan dat van de overige verenigingen die aan de reeds afgeronde nacompetitie hebben deelgenomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter schiet de motivering in dit besluit, rekening houdend met de niet doortastende werkwijze van het bestuur amateurvoetbal, tekort.

De voorzieningenrechter beveelt de KNVB daarom binnen zeven dagen alsnog het restant van de wedstrijd HVV 1 – Voorschoten’97 1 opnieuw vast te stellen en veroordeelt de KNVB in de proceskosten. Het bestuur van HVV wacht nadere berichten van de KNVB met betrekking tot het vaststellen van deze wedstrijd af.

Redactie: Dit kan leiden tot het overspelen van nog meer wedstrijden en een aanpassing van de competitie indeling.

Artikel bron: HVV
Foto bron: PR