Motie ingetrokken

Nieuwkoop – Hij moest eigenlijk een avond met complimenten worden: het officiële besluit om te gaan bouwen in Driekoppenland. Het pakte anders uit.

natuurlijk nieuwkoop logo

Twee weken geleden wilde de raad het besluit al als hamerstuk laten passeren, maar een dergelijk burgerinitiatief verdiende nog wel een bespreking, vond een aantal raadsleden, want er was iets moois tot stand gekomen.

Twee insprekers kwamen echter vertellen dat het helemaal niet allemaal koek en ei in Noorden is. Natuurlijk Nieuwkoop (NN) diende een motie in om een integrale visie van heel Noorden op te stellen. De inspraak was (te) laat en is van een minderheid oordeelde de wethouder en een deel van de raad. ‘De motie is niet kies,’ oordeelde Marco Oehlenschläger (D66). Hij gaf aan dat wethouder Elkhuizen al eerder een handreiking had gedaan, door de motie Dorpsplein aan te pakken. Elkhuizen zei op zijn beurt dat die integrale visie vooral van de Dorpsraad moet komen en dat hij met de Dorpsraad daar al mee bezig is. Bovendien vond hij de overwegingen in de motie niet juist. ‘U stelt dat er geen optimaal draagvlak is voor Driekoppenland. Dat is er wel, alleen over de ontsluitingsweg is niet iedereen het eens.’

Hagenaars (NN) besloot na een korte schorsing de motie in te trekken.