Nationale Diabetes Challenge 2017

Nieuwkoop – Dit jaar organiseert Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, voor Nieuwkoop en omgeving de Nationale Diabetes Challenge.

wandelen

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation. Met de NDC wil de Foundation een structurele bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met diabetes in Nederland.

logo diabets

Door middel van de NDC organiseert Bakker & De Vos de wandel Challenge om de mensen te helpen bij het regie nemen over hun gezondheid. In 16 tot 20 weken wordt er wekelijks één keer gezamenlijk gewandeld. In kleine stappen trainen de deelnemers, samen met de zorgverleners die te maken hebben met Diabetes, tot de Nationale Diabetes Challenge Week van 27 t/m 30 september 2017. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en trainingsopbouw is de doelstelling om in die week vier dagen achtereen te wandelen. Drie dagen in de omgeving van Nieuwkoop en de laatste dag (30 september) op een centrale lokale in Nederland waar alle deelnemende Challenges gezamenlijk de laatste kilometers afleggen en finishen op het Challenge Diabetes Festival.

De zorg rond Diabetes wordt steeds meer geconcentreerd in de eerstelijn en daarbinnen werken de zorgverleners steeds meer samen zoals in Nieuwkoop in de Stichting VijverZorg. Binnen die zorg neemt het stimuleren van bewegen een belangrijke plaats in. De resultaten van het afgelopen jaar van de NDC waren opmerkelijk te noemen; bijna elke deelnemer viel af en voor veel mensen werd de medicatie drastisch verminderd en soms zelfs stopgezet. Ook hadden de deelnemers heel veel plezier in het wandelen met een groep. Veel groepen gaven na het festival aan door te blijven wandelen.

Het project richt zich in eerste instantie op mensen met diabetes, maar ook mensen zonder diabetes zijn van harte welkom. Doet u ook mee? Opgeven kan bij Bakker & De Vos in Nieuwkoop tel: 0172-575261 of per email: info@bakkerendevos.nl Meet informatie vindt u op www.nationalediabeteschallenge.nl