Neuro Team Nieuwkoop

Nieuwkoop – Patiënten met een neurologische aandoening kunnen voor optimale behandeling en begeleiding dicht bij huis terecht, namelijk bij het Neuro Team Nieuwkoop.

teun bakker
Het Neuro Team Nieuwkoop draait, onder de enthousiaste leiding van Froukje van der Waerden, fysiotherapeute bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, alweer enkele jaren en het team is dit jaar uitgebreid met een eigen ergotherapeut, Lisa Bosman. Het Neuro Team Nieuwkoop is opgericht met als doel een betere zorg voor mensen na een Cerebro Vasculaire Aandoening (CVA of hersenbloeding), na een hersentrauma, maar ook mensen met Multiple Sclerose of de ziekte van Parkinson.

Er zijn contacten met verschillende neurologie afdeling in de regionale ziekenhuizen en revalidatiecentra, maar ook met andere betrokken werkers in de eerstelijn zoals de huisartsen, de wijkverpleegkundigen, de logopediste, de neuropsycholoog en de diëtiste.

Via een gezamenlijke aanpak door alle betrokken is de zorg meer op elkaar afgestemd en daardoor is het mogelijk meer te bereiken dan via behandelingen door alle zorgverleners apart. Bakker & De Vos zijn in dit kader ook aangesloten bij landelijke netwerken als MS Zorg Nederland en ParkinsonNet.

Ook indien de therapiefase is afgesloten heeft Bakker & De Vos nog wel degelijk iets te bieden voor deze ex-patiënten. Ook voor hen geldt immers dat lichamelijke activiteit noodzakelijk is om lichamelijk en geestelijk in conditie te blijven. Zo zijn er trainingsmogelijkheden op dinsdagmiddag in zwembad de Wel, op woensdagochtend voor mensen met de ziekte van Parkinson en op de donderdagmiddag de NeuroFitGym groep speciaal voor mensen met een CVA in de voorgeschiedenis.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of vraagt u zich af of dit wel iets voor u is? Neem dan contact op met Froukje van der Waerden via  tel. 0172-575261, per mail info@bakkerendevos.nl  of loop gewoon even binnen op Vijverhof 1 in Nieuwkoop. Meer informatie vindt u op www.bakkerendevos.nl