Nieuw beleid: samenwerking

Nieuwkoop – Wethouder Elkhuizen roept de verenigingen op om samen met de gemeente nieuw beleid te maken voor het gebruik van deze accommodaties.

Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat steeds minder mensen lid worden van een sportvereniging. Sporters willen zelf bepalen waar en wanneer ze aan lichaamsbeweging doen. Als deze trend doorzet, is in 2030 nog maar 19% aangesloten bij een sportvereniging. Dat heeft invloed op de (binnen)sportaccommodaties en op de verenigingen. Wethouder Guus Elkhuizen: “Je merkt dat er veel meer wordt gewandeld en gefietst dan vijf jaar geleden. Het heeft te maken met de hang naar vrijheid en jezelf niet willen verbinden aan een club, waarbij je steeds op een bepaald moment moet verzamelen. Als de sportclubs zich de komende jaren niet aanpassen, wordt het een uitdaging om de sportvereniging te behouden. Elkhuizen: “De tijd is rijp om samen met de verenigingen nieuw beleid te maken. De binnen- en buitensportlocaties kunnen breed ingezet worden. Bijvoorbeeld met activiteiten voor ouderen, BSO’s en andere activiteiten met behulp van sportcoaches. Zo versterken sport- en maatschappelijke activiteiten elkaar. Doen we dat niet, dan lopen verenigingen het risico de continuïteit van de club in de waagschaal te leggen.’’