Nieuw bestuurslid HBV

Nieuwkoop – De Huurders Belangenvereniging (HBV) Nieuwkoop heeft donderdag 7 december tijdens de ledenvergadering een nieuw bestuurslid verwelkomd.

Logo Bewerkbaar HBV

Peter Vos is als nieuw bestuurslid toegevoegd aan het huidige bestuur van de HBV. Een welkome aanvulling meent voorzitter Leen Angenent, die zelf al meer dan 25 jaar de HBV voorzit.
In De Rank kwamen donderdag enkele tientallen huurders naar de ledenvergadering. Ze luisterden voor de pauze naar een presentatie van de WSN over het huren van een woning of het verhuizen er naartoe.
Na de pauze was er een beknopt financieel overzicht en de kascontrolecommissie verleende de penningmeester decharge. Er is een nieuwe kascontrolecommissie benoemd en Peter Vos werd als nieuw bestuurslid benoemd.
Na de rondvraag kon voorzitter Angenent kort na 21.00 uur de vergadering afsluiten.