Nieuw IKC komt in Zevenhoven

Nieuwkoop – Het college van B en W heeft, op advies van de stuurgroep, al een keuze gemaakt over de vestiging van een Integraal Kind Centrum (IKC) voor Zevenhoven en Noordeinde.

Het nieuw te bouwen IKC (dus ook De Diamant) moet in de kern Zevenhoven komen. Tijdens de inloopavond was het ook al duidelijk: een meerderheid van de inwoners is voor de locatie in Zevenhoven. Niet zo verwonderlijk, want in die locatie wonen ook meer mensen.

Het college heeft echter naar meer zaken gekeken en geeft Zevenhoven (B-kern) de voorkeur, omdat daar sportvelden en sporthal in de nabijheid zijn. De ruimte in Noordeinde is groter en daarom wordt die ruimte gebruikt om de scholen tijdens de bouw van het nieuwe IKC daar tijdelijk te huisvesten. Dan zijn er ook noodlokalen nodig, maar die kunnen daar makkelijk geplaatst worden.

De genoemde alternatieve locatie Ran (gronden ten zuiden van Noordeinde) zijn uit beeld, omdat de eigenaar vergevorderde woningbouwplannen heeft.

Het nieuwe IKC kan eventueel tweelaags gebouwd worden, zodat er voldoende groen en speelruimte om het gebouw blijft.

De locatiekeuze van het college wordt nog aangeduid als een voorlopig besluit, maar de gemeenteraadsleden wordt al wel gevraag hun zienswijzen hierop te geven.

De bouw van een nieuw IKC zou eigenlijk pas plaatsvinden na realisering van een IKC in Langeraar, maar dat wordt nu omgedraaid.